Matematyka dyskretna (M)

Wszystkie materiały jakie udało mi się zebrać są dostępne na moim GitHubie.

Numer wykładuData wykładuPoruszone tematy
102/10/2019Funkcje całkowitoliczbowe, symbole asymptotyczne, złożoność obliczeniowa algorytmów (znajdowanie maksiumum n liczb, mnożenie macierzy $n \times n$), zależności rekurencyjne (wieże Hanoi, proste i obszary na płaszczyźnie)
209/10/2019Liczby Fibonacciego, sortowanie przez scalanie, mnożenie liczb n-cyfrowych – algorytm Karacuby, obliczanie NWD, algorytm Euklidesa (rozszerzony)
316/10/2019Liczby pierwsze – rozkład na czynniki pierwsze, nieskończona ilość liczb pierwszych, twierdzenie Czebyszewa i jego dowód, chińskie twierdzenie o resztach, funkcja Eulera
423/10/2019Twierdzenie Eulera, małe twierdzenie Fermata, zasada szufladkowa Dirichleta, zliczanie – wzór dwumianowy Newtona, uogólniony symbol Newtona (dowód rachunkowy, algebraiczny, kombinatoryczny)
507/11/2019Zasada włączania-wyłączania (oraz jej uogólnienie dla $n$ zbiorów), liczba Stirlinga I, II rodzaju, grupy, podgrupy, warstwy, twierdzenie Lagrange’a, twierdzenie Eulera, zliczanie istotnie różnych obiektów, lemat Burnside’a
614/11/2019Równania rekurencyjnie liniowe (równania jednorodne), metoda anihilatorów, operator przesunięcia $E$, liniowa niezależność ciągów, obliczanie sum, funkcje tworzące
721/11/2019Funkcje tworzące, wykładnicze funkcje tworzące, rozwiązywanie zależności rekurencyjnych, liczby Catalana i ich interpretacja kombinatoryczna
828/11/2019Problem wydawania reszty, podziały liczby; TEORIA GRAFÓW: lemat o uściskach dłoni, “patologie” w grafach, grafy proste, grafy izomorficzne, grafy skierowane (digrafy), grafy puste (bezkrawędziowe), grafy pełne (kliki), dopełnienie grafu prostego, grafy k-regularne, grafy dwudzielne, grafy dwudzielne pełne, grafy spójne i niespójne, podgraf grafu, drogi w grafach – marszruty
905/12/2019Drzewa, równoważne twierdzenia o drzewach (oraz dowód równoważności), las, drzewa spinające, twierdzenie Cayley’a, konstrukcja i odtwarzanie kodu Prüfera, reprezentowanie grafów za pomocą macierzy (macierz sąsiedztwa, macierz incendencji), reprezentacja grafów w pamięci komputera (macierz sąsiedztwa, lista sąsiadów, tablica (lista tablic) sąsiadów), tabela złożoności operacji/kryteriów na grafach, drogi Eulera (problem mostów królewieckich), cykle Eulera, graf eulerowski, graf półeulerowski
1012/12/2019Grafy eulerowskie – drogi i cykle Eulera, problem chińskiego listonosza, grafy hamiltonowskie – drogi i cykle Hamiltona, twierdzenie Ore i jego dowód, problem komiwojażera (TSP – travelling salesman problem), przeszukiwanie grafów – w głąb (DFS – Depth First Search) oraz wszerz (BFS – Breadth First Search), problem najkrótszych dróg – algorytm Dijkstry (wraz z jego niezmiennikiem)
1119/12/2019Najkrótsze ścieżki w grafach, algorytm Warshalla-Floyda (oraz jego niezmiennik), przechodnie domknięcie grafu skierowanego, znajdowanie przechodniego domknięcia, najkrótsze drzewo spinające (rozpinające) – ogólny schemat i jego dowód, algorytm Kruskala, algorytm Prima-Dijkstry, sieć, przekrój sieci
1209/01/2020Sieci, przepływ, pojemność, wzór Kirchoffa, wartość przepływu, przekrój, ścieżka powiększająca przepływ, algorytm Forda-Fulkersona, twierdzenie Forda-Fulkersona, heurystyka Edmondsa-Karpa, Twierdzenie Königa-Egervaryego, tworzenie sieci z grafu
1316/01/2020Graf planarny, graf płaski, graf homeomorficzny z $K_5$, $K_{3,3}$, Twierdzenie Kuratowskiego, wzór Eulera, kolorowanie grafów planarnych (wierzchołków lub ścian/map), graf dualny, kolorowanie grafów, liczba chromatyczna, algorytm sekwencyjny
1423/01/2020Redukcje wielomianowe, skojarzenia w grafach, twierdzenie Halla, kolorowanie krawędzi, indeks chromatyczny, twierdzenie Vizinga, twierdzenie Königa
Scroll to Top