Programowanie Obiektowe

Wykład 01, Lista zadań, Rozwiązania - wprowadzenie do OOP
Wykład 02, Lista zadań, Rozwiązania - klasy i obiekty w C#
Wykład 03, Lista zadań, Rozwiązania - polimorfizm
Wykład 04, Lista zadań, Rozwiązania - właściwości, interfejsy, model obiektowy
Wykład 05, Lista zadań, Rozwiązania - Java - model obiektowy, wyjątki
Wykład 06, Lista zadań, Rozwiązania - thread - dziedziczenie a implementacja interfejsu
Wykład 07, Lista zadań, Rozwiązania - Swing - MVC, słuchacze
Wykład 08, Lista zadań, Rozwiązania - Ruby - podstawy
Wykład 09, Lista zadań - duck typing, mix-ins
Wykład 10, Lista zadań - wzorce projektowe
Wykład 11 - analiza obiektowa
Wykład 12 - implementacja modelu obiektowego, trwałość obiektów